Лавинна обстановка

Лавинна обстановка за 15.02.2019

Час

10,00

Надморска височина

1900m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Дебелина на новата снежна покривка в района на Алеко до 10 см, добре споена със старата снежна покривка. Липсват слаби слоеве,които да бъдат причина за някаква нестабилност.

Метеообстановка

В района на Алеко температурата е минус 8 гр, гъста мъгла, тихо.

Препоръки

Прогноза

Лавинна обстановка за 15.02.2019

Час

9,30

Надморска височина

2200m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Дебелина на новата снежна покривка в района на Маркуджиците е около 15 см, силно неравномерно разпределена. Слаба връзка между най-горния слой от нов сняг и старата снежна покривка.

Метеообстановка

Температурата в района на Маркуджицитъе е около минус 13 гр, мъгливо, духа умерен североизточен вятър с пренос на сняг. Превалява сняг.

Препоръки

Възможно е предизвикване на лавина от нов сняг по стръмните участъци с указаното от розетка географско разположение. Поради влошените метеорологични условия е затруднена оценката на обстановката, което увеличава риска от попадане в лавина.

Прогноза

Лавинна обстановка за 15.02.2019

Час

9,30

Надморска височина

2200m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Липса на нов снежна пкривка. Образуване на нови навевки по западните участъци, които във времето се очаква да се увеличават. Не се наблюдава нестабилност на тях със старата снежна покривка.

Метеообстановка

В района на Тодорка температурата е около минус 13 гр, гъста мъгла, духа силен вятър от север/североизток с интензивен пренос на сняг.

Препоръки

С най-голямо внимание и подозрителност спрямо стръмните навяти участъци със западно изложение ( улеите на Тодорка към Бъндерица). Възможно е при определени обстоятелства да бъде предизвикана лавина.

Прогноза

Лавинна обстановка за 03.02.2019

Час

8,30

Надморска височина

1400m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Препоръки

Много вероятно е предизвикване на лавина и при малко допълнително натоварване по стръмните северни, североизточни участъци. Възможно е и падане на малки или средни спонтанни лавини по споменатите участъци. Не е изключено и падане на основни лавини там където подложната повърхност е алпийска трева. Движете се само по зимната маркировка.

Прогноза

(1) Ниска степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Като цяло снежната покривка е стабилна.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно само при много голямо допълнително натоварване на отделни, много стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Няма опасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Като цяло, сигурни условия в планината.

(2) Средна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е добре споена с изключение на някои стръмни сектори.

Вероятност от падане на лавина
Големи спонтанни лавини са почти невероятни. Предизвикване на лавина е възможно само при голямо допълнително натоварване и то по индикираните в ЛБ сектори.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Малка опасност от спонтанни лавини.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Предимно благоприятни условия. Внимателен избор на маршрута особено при индикираните в ЛБ стръмни участъци.

(3) Значителна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На много склонове снежната покривка е средно до слабо споена.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно, дори при малко допълнително натоварване, особено по определени стръмни склонове. В някои случаи са възможни средни и по-рядко – големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Застрашени са изолирани подветрени сектори. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Частично неблагоприятни условия. За определяне на опасността е необходим опит. Да се избягват по възможност стръмните склонове с индикираната в ЛБ експозиция и височина.

(4) Висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На повечето стръмни склонове снежната покривка е нестабилна.

Вероятност от падане на лавина
Много вероятно е предизвикване на лавина с малко допълнително натоварване по повечето стръмни склонове. Понякога може да се очакват множество средни и често големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Много лавиноопасни зони са застрашени. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Неблагоприятни условия. За оценка на опасността са необходими задълбочени познания. Останете на средно стръмни склонове извън пътя на лавините.

(5) Много висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е нестабилна. Слабо свързване на снежните слоеве.

Вероятност от падане на лавина
Множество големи често много големи спонтанни лавини дори на средно стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Комплексни мерки за безопасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Извънредно неблагоприятни условия. Избягвайте откритите терени.