Учебно занятие на отряд Пловдив по случай 60 години от създаването му