Витоша

Витоша

Лавинна обстановка за 16.03.2018

Час

13:00

Надморска височина

2170m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

След направени тестове са установени навевки с дебелина от 100-250см. Навевките са с изложение E/NE. Снежния профил на пръв поглед изглежда еднороден и хомогенен, но след направата на тестовете на 13то потупване се плъзва слой с дебелина 30см лежащ върху гладка повърхност. На 22ро потупване се плъзва втори слой със същата дебелина лежащ върху подобна повърхност. При разширения компресионен тест на 12то потупване се разпространява пукнатина по цялата дължина на профила в дълбочина 15см. Степента на лавинната опасност се отнася за склоновете с посоченото изложение.

Метеообстановка

Температура +3C
Бурен вятър
Слаб снеговалеж
Облачно

Препоръки

Не се препоръчва навлизане в склонове с наклони над 35˚ и подобно изложение. Да се следват зимните маркирани пътища и обработените ски писти!

Прогноза

С оглед метеорологичната прогноза за следващите три дни не се очаква понижаване на лавинната опасност.