112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Пирин

Пирин

Лавинна обстановка за 11.01.2019

Час

10,00

Надморска височина

1800m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Наличие на много дебели ветрови дъски ( на места до 2м ) по стръмните участъци на източните и североизточни склонове. Дебелината на сн.покривка по западните части е от порядъка на 50см като новата сн.покривка е около 20см.

Метеообстановка

Препоръки

Много опасни са стръмните участъци над гористия пояс със източно и североизточно изложение. Там могат да бъдат предизвикани лавини дири при малко допълнително натоварване ( от един скиор ).

Прогноза