Витоша

Витоша

Лавинна обстановка за 22.01.2018

Час

8,00

Надморска височина

1850m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Като цяло старата снежна покривка е стабилна. Образували са се навевки в негативните форми на терена в резултат от силните ветрове с южна компонента, някои от тях с голяма дебелина (над 1.5 м). Не са забелязани критични слаби слоеве. Новата снежна покривка е около 10см, но продължава да се натрупва по споменатите навевки. Това дава основание да се предполага, че в районите на Резньовете, по стръмните участъци на стената, северния склон на Капакливец, улея на Комините е възможно предизвикване на лавина.

Метеообстановка

Препоръки

Избягвайте навлизането в споменатите райони!

Прогноза

Предвид прогнозирания снеговалеж е възможно усложняване на лавинната обстановка в следващите дни