Рила-06.10.2018

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИЗЪМ. ЛИФТОВЕТЕ НЕ РАБОТЯТ.

К.Якимов