112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

За ПСС

Планинската спасителна служба (ПСС) е специализирана организация в състава на Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на закона за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС.

С посочения закон държавата е възложила на БЧК да извършва дейността „планинско спасяване“ чрез Планинската спасителна служба. В този смисъл дейността на ПСС е регламентирана от нормативната уредба на Република България.

ПСС е единствената организация в България, която се занимава с планинско спасяване и като такава е призната и е член на Международната организация за планинско спасяване ICAR от 1971 г.

ПСС развива своята дейност в съответствие с принципите на Червения кръст и своите традиции.

ПСС е изградена на обществено-професионално начало.

Отличителният знак на ПСС е еделвайс с вписан в него червен кръст и надписите БЧК и ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА.

ПСС има щемпел с осмоъгълна форма с червен цвят, в който е разположен отличителният знак на ПСС.

PSS_logo_500x