Организация и Структура

Организация

 • ПСС извършва своята оперативна работа с над 500 действащи планински спасители разпределени в 32 спасителни отряда във всички по-големи планински селища.
 • Доброволните планински спасители работят активно на терена до 55-годишна възраст, след което могат да останат членове на съответния спасителен отряд и да продължават да участват пълноценно в обществено-профилактичната дейност.
 • Доброволните спасители дават своя безвъзмезден труд в ПСС чрез участие в:
  • планови дежурства по график в почивните и празнични дни в спасителните постове в охранявания район или в канцеларията на отряда;
  • седмично разположение в готовност за работа в ПСС;
  • спасителни акции извън плановите дежурства;
  • охрана на спортно-туристически прояви по предварителна заявка.
 • Доброволният планински спасител участва в спасителни акции и през делнични, работни дни. Неговият работодател има основание да го освободи от работа, за да изпълни дълга си в планината на основание на параграф 1 от Заключителните разпоредби на Закона за Българския Червен кръст и чл. 157, ал. 1 от КТ.
 • Доброволният планински спасител е единствен по своя специфичен статут хуманитарен деятел и обществото му дължи голяма признателност. Той е подготвен да работи продължително време в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, много често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в планините както със знания и умения за медицинска помощ, така и с много технически и планинарски сръчности.
 • За създаване на обща организация и управление на спасителната дейност, за поддържане на материално-техническата база, за ежедневна работа в националните спортно-туристически комплекси, за поддържане на денонощните спасителни постове, в ПСС работят и 50 души платени планински спасители. Те заемат 31 работни места поради заменяемостта в работата. Тези хора се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа.
 • В общия състав на ПСС участват и 58 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.
 • Само влизането в ПСС е доброволен акт. Активната оперативна работа е подчинена на служебна дисциплина, единоначалие и се извършва съгласно Наредбата за работата и състава на ПСС.
 • Учебният център към ПСС извършва подготовката, преквалификацията и атестацията на Планинските спасители.
 • Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за:
  • оказване на до лекарска медицинска помощ;
  • техника и тактика на планинското спасяване;
  • ски и алпийска техника;
  • топография и ориентиране;
  • обща планинарска подготовка;
  • съобщителна техника;
  • транспортна техника;
  • други специализирани знания.
 • Периодически планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в:
  • трудни планински терени;
  • скално спасяване;
  • лавинно дело;
  • въздушно спасяване;
  • обучение на спасителни кучета.
 • На всеки 3 години планинските спасители преминават през летни и зимни атестационни занятия и чрез полагане на изпит  заверяват правоспособността си, съгласно Наредбата за атестациите в ПСС.
 • За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански технически прегледи. Една година прегледът е зимен, на следващата – летен. Всички отряди участват с по един представителен екип от четирима спасители. Прегледът е комплексен и има характер на спасителна акция, като включва етапи за:
  • ориентиране и топография за достигане до пострадалия;
  • оказване на до лекарска помощ и транспорт на пострадалия в сложни теренни условия.

  Етапите се провеждат съгласно Правилник, пред съдийски комисии, извършва се класиране и се излъчва екип-победител.

 

ПСС при БЧК

Висшият ръководен орган на ПСС е Делегатското събрание (ДС) на планинските спасители. То се формира на делегатски принцип от спасителите от всички отряди. ДС избира Председател на ПСС и Управителен съвет за ръководство.

Оперативното управление се извършва от дирекция ПСС в Секретариата на НС на БЧК в София.


Адрес за кореспонденция: София бул.“ Джеймс Баучер“ № 76
тел. 02/963 20 00, моб. тел. 0887 100 237

СПАСИТЕЛНИ ОТРЯДИ

 • ПСС – Априлци – Централна Стара планина
 • ПСС – Банско – Пирин
  • спасителна база Банско, тел. 07443/30 75, моб. тел. 0887 100 241
 • ПСС – Берковица – Западна Стара планина
 • ПСС – Благоевград – Рила –
  • служебна канцелария – тел. 073/2 22 53
 • ПСС – Велико Търново – Средна Стара планина
 • ПСС – Враца – Врачанска Стара планина
 • ПСС – Габрово – Средна Стара планина
 • ПСС – Добринище – Среден Пирин
 • ПСС – Дупница – Рила
 • ПСС – Елена – Еленска Стара планина
 • ПСС – Казанлък – Средна Стара планина
 • ПСС – Калофер – Централна Стара планина
 • ПСС – Карлово – Централна Стара планина
 • ПСС – Кюстендил – Осогово
 • ПСС – Лакатник – Западна Стара планина
 • ПСС – Ловеч – Средна Стара планина
 • ПСС – Пирдоп – Средна Стара планина
 • ПСС – Пловдив – Родопи, Средна Стара планина
 • ПСС – Разлог – Пирин
 • ПСС – Самоков – Рила
  • база Боровец – тел. 07128/450; моб. тел. 0887 100 243
 • ПСС – Сандански – Пирин
 • ПСС – Севлиево – Централна Стара планина
 • ПСС – Сливен – Източна Стара планина
 • ПСС – Смолян – Родопи
  • база Студенец тел. 030958/336 ; 0887 100 245
 • ПСС – Сопот – Средна Стара планина
 • ПСС – София – Витоша, Западна Стара планина
  • тел. 02/963 2000, моб. тел. 0887 100 237 , 088/1470
 • ПСС – Стара Загора – Средна Стара планина
 • ПСС – Тетевен – Средна Стара планина
 • ПСС – Троян – Централна Стара планина
 • ПСС – Трявна – Средна Стара планина
 • ПСС – Чепеларе – Родопи
 • ПСС – Якоруда – Рила

Всички посочени спасителни отряди се известяват за спасителна работа чрез: 

 • единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания 112
 • централния денонощен пост на ПСС в София тел. 02/963 20 00, моб. тел. 0887 100 237, 1470
 • Съответните регионални служби в посочените населени места на: Полицията, Бърза помощ, общинските съвети, Гражданска защита.

ДЕНОНОЩНИ ПОСТОВЕ

 • Централен денонощен пост в София тел. 02/963 20 00, моб. тел. 0887 100 237, 1470 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Алеко – Витоша 1810 м. н. в.; тел. 02/967 11 55; моб. тел. 048/1840, 1472 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Боровец – Рила 1350 м. н. в.; тел. 07128/450; моб. тел. 0887 100 243, 1473 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Банско – Пирин 1000 м. н. в.; тел. 07443/30 75; моб. тел. 0887 100 241, 1474 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Студенец – Родопи 1700 м. н. в.; тел. 030958/336, моб.тел.0887 100 245, 1475 (от Мтел)

Посочените денонощни постове приемат сигнали за нещастия в планините, предоставят оперативна информация за метеорологичната и теренна обстановка в националните ски центрове, дават съвети и препоръки относно сигурното и безаварийно движение по планинските маршрути.