112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Организация и структура

Организация

ПСС извършва своята оперативна работа с над 520 действащи планински спасители разпределени в 32 спасителни отряда във всички по-големи планински селища.

Доброволните планински спасители работят активно на терена до 55-годишна възраст, след което могат да останат членове на съответния спасителен отряд и да продължават да участват пълноценно в обществено-профилактичната дейност.

Доброволните спасители дават своя безвъзмезден труд в ПСС чрез участие в:

 • планови дежурства по график в почивните и празнични дни в спасителните постове в охранявания район или в канцеларията на отряда;
 • седмично разположение в готовност за работа в ПСС;
 • спасителни акции извън плановите дежурства;
 • охрана на спортно-туристически прояви по предварителна заявка.

Доброволният планински спасител участва в спасителни акции и през делнични, работни дни. Неговият работодател има основание да го освободи от работа, за да изпълни дълга си в планината на основание на параграф 1 от Заключителните разпоредби на Закона за Българския Червен кръст и чл. 157, ал. 1 от КТ.

Доброволният планински спасител е единствен по своя специфичен статут хуманитарен деятел и обществото му дължи голяма признателност. Той е подготвен да работи продължително време в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, много често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в планините както със знания и умения за медицинска помощ, така и с много технически и планинарски сръчности.

За създаване на обща организация и управление на спасителната дейност, за поддържане на материално-техническата база, за ежедневна работа в националните спортно-туристически комплекси, за поддържане на денонощните спасителни постове, в ПСС работят и 44 души платени планински спасители. Те заемат 31 работни места поради заменяемостта в работата. Тези хора се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа.

В общия състав на ПСС участват и над 40 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.

Членуването в ПСС е доброволен акт. Активната оперативна работа е подчинена на служебна дисциплина, единоначалие и се извършва съгласно Наредбата за работата и състава на ПСС.

Учебният център към ПСС извършва подготовката, преквалификацията и атестацията на Планинските спасители.

Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за:

 • оказване на долекарска медицинска помощ;
 • техника и тактика на планинското спасяване;
 • ски и алпийска техника;
 • топография и ориентиране;
 • обща планинарска подготовка;
 • съобщителна техника;
 • транспортна техника;
 • други специализирани знания.
 • Периодически планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в:
 • трудни планински терени;
 • скално спасяване;
 • лавинно дело;
 • въздушно спасяване;
 • обучение на спасителни кучета.

На всеки 3 години планинските спасители преминават през летни и зимни атестационни занятия и чрез полагане на изпит заверяват правоспособността си, съгласно Наредбата за атестациите в ПСС.

За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански технически прегледи. Една година прегледът е зимен, на следващата – летен. Всички отряди участват с по един представителен екип от четирима спасители. Прегледът е комплексен и има характер на спасителна акция, като включва етапи за:

 • ориентиране и топография за достигане до пострадалия;
 • оказване на до лекарска помощ и транспорт на пострадалия в сложни теренни условия.

Етапите се провеждат съгласно Правилник, пред съдийски комисии, извършва се класиране и се излъчва екип-победител.

ПСС при БЧК

Висшият ръководен орган на ПСС е Делегатското събрание (ДС) на планинските спасители. То се формира на делегатски принцип от спасителите от всички отряди. ДС избира Председател на ПСС и Управителен съвет за ръководство.

Оперативното управление се извършва от дирекция ПСС в Секретариата на НС на БЧК в София.


Адрес за кореспонденция: 1407 София бул.“ Джеймс Баучер“ № 76, тел. 02 963 20 00, моб. тел. 0887 100 237

ДЕНОНОЩНИ ПОСТОВЕ

 • Централен денонощен пост в София тел. 02 963 20 00; моб. тел. 0887 100 237; 1470
 • Денонощен пост спасителна база Алеко – Витоша 1810 м. н. в.; тел. 02 967 11 55
 • Денонощен пост спасителна база Боровец – Рила 1350 м. н. в.; тел. 07128 450; моб. тел. 0887 100 243
 • Денонощен пост спасителна база Банско – Пирин 1000 м. н. в.; тел. 07443 30 75; моб. тел. 0887 100 241
 • Денонощен пост спасителна база Студенец – Родопи 1700 м. н. в.; тел. 030958 336, моб.тел. 0887 100 245

Посочените денонощни постове приемат сигнали за нещастия в планините, предоставят оперативна информация за метеорологичната и теренна обстановка в националните ски центрове, дават съвети и препоръки относно сигурното и безаварийно движение по планинските маршрути.

DSC_0114

СПАСИТЕЛНИ ОТРЯДИ

 1. ПСС – Априлци – Централна Стара планина
 2. ПСС – Банско – Пирин
  • спасителна база Банско
 3. ПСС – Берковица – Западна Стара планина
 4. ПСС – Благоевград – Рила
 5. ПСС – Велико Търново – Средна Стара планина
 6. ПСС – Враца – Врачанска Стара планина
 7. ПСС – Габрово – Средна Стара планина
 8. ПСС – Добринище – Среден Пирин
 9. ПСС – Дупница – Рила
 10. ПСС – Елена – Еленска Стара планина
 11. ПСС – Казанлък – Средна Стара планина
 12. ПСС – Калофер – Централна Стара планина
 13. ПСС – Карлово – Централна Стара планина
 14. ПСС – Кюстендил – Осогово
 15. ПСС – Лакатник – Западна Стара планина
 16. ПСС – Ловеч – Средна Стара планина
 17. ПСС – Пирдоп – Средна Стара планина
 18. ПСС – Пловдив – Родопи, Средна Стара планина
 19. ПСС – Разлог – Пирин
 20. ПСС – Самоков – Рила
  • спасителна база Боровец
 21. ПСС – Сандански – Пирин
 22. ПСС – Севлиево – Централна Стара планина
 23. ПСС – Сливен – Източна Стара планина
 24. ПСС – Смолян – Родопи
  • база Студенец
 25. ПСС – Сопот – Средна Стара планина
 26. ПСС – София – Витоша, Западна Стара планина
  • база Алеко
 27. ПСС – Стара Загора – Средна Стара планина
 28. ПСС – Тетевен – Средна Стара планина
 29. ПСС – Троян – Централна Стара планина
 30. ПСС – Трявна – Средна Стара планина
 31. ПСС – Чепеларе – Родопи
 32. ПСС – Якоруда – Рила

Всички посочени спасителни отряди се известяват за спасителна работа чрез: 

 • единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания 112
 • централния денонощен пост на ПСС в София тел. 02 963 20 00, моб. тел. 0887 100 237, 1470
 • Съответните регионални служби в посочените населени места на: Полицията, Бърза помощ, общинските съвети, Гражданска защита.