Организация и Структура

Организация

 • ПСС извършва своята оперативна работа с 600 действащи планински спасители разпределени в 33 спасителни отряда във всички по-големи планински селища.
 • Доброволните планински спасители работят активно на терена до 55-годишна възраст, след което могат да останат членове на съответния спасителен отряд и да продължават да участват пълноценно в обществено-профилактичната дейност.
 • Доброволните спасители дават своя безвъзмезден труд в ПСС чрез участие в:
  • планови дежурства по график в почивните и празнични дни в спасителните постове в охранявания район или в канцеларията на отряда;
  • седмично разположение в готовност за работа в ПСС;
  • спасителни акции извън плановите дежурства;
  • охрана на спортно-туристически прояви по предварителна заявка.
 • Доброволният планински спасител участва в спасителни акции и през делнични, работни дни. Неговият работодател има основание да го освободи от работа, за да изпълни дълга си в планината на основание на параграф 1 от Заключителните разпоредби на Закона за Българския Червен кръст и чл. 157, ал. 1 от КТ.
 • Доброволният планински спасител е единствен по своя специфичен статут хуманитарен деятел и обществото му дължи голяма признателност. Той е подготвен да работи продължително време в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, много често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в планините както със знания и умения за медицинска помощ, така и с много технически и планинарски сръчности.
 • За създаване на обща организация и управление на спасителната дейност, за поддържане на материално-техническата база, за ежедневна работа в националните спортно-туристически комплекси, за поддържане на денонощните спасителни постове, в ПСС работят и 50 души платени планински спасители. Те заемат 31 работни места поради заменяемостта в работата. Тези хора се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа.
 • В общия състав на ПСС участват и 58 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.
 • Само влизането в ПСС е доброволен акт. Активната оперативна работа е подчинена на служебна дисциплина, единоначалие и се извършва съгласно Наредбата за работата и състава на ПСС.
 • Учебният център към ПСС извършва подготовката, преквалификацията и атестацията на Планинските спасители.
 • Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за:
  • оказване на до лекарска медицинска помощ;
  • техника и тактика на планинското спасяване;
  • ски и алпийска техника;
  • топография и ориентиране;
  • обща планинарска подготовка;
  • съобщителна техника;
  • транспортна техника;
  • други специализирани знания.
 • Периодически планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в:
  • трудни планински терени;
  • скално спасяване;
  • лавинно дело;
  • въздушно спасяване;
  • обучение на спасителни кучета.
 • На всеки 3 години планинските спасители преминават през летни и зимни атестационни занятия и чрез полагане на изпит  заверяват правоспособността си, съгласно Наредбата за атестациите в ПСС.
 • За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански технически прегледи. Една година прегледът е зимен, на следващата – летен. Всички отряди участват с по един представителен екип от четирима спасители. Прегледът е комплексен и има характер на спасителна акция, като включва етапи за:
  • ориентиране и топография за достигане до пострадалия;
  • оказване на до лекарска помощ и транспорт на пострадалия в сложни теренни условия

  Етапите се провеждат съгласно Правилник, пред съдийски комисии, извършва се класиране и се излъчва екип-победител.

П С С ПРИ Б Ч К

Висшият ръководен орган на ПСС е Делегатското събрание (ДС) на планинските спасители. То се формира на делегатски принцип от спасителите от всички отряди. ДС избира Председател на ПСС и Управителен съвет за ръководство. Оперативното управление се извършва от Управление „ПСС“ в Секретариата на БЧК в София.Адрес за кореспонденция: София бул.“ Джеймс Баучер“ № 76 тел./факс 02/963 20 00, моб. тел. 0887 100 237, 088/1471Банкова сметка БПБ НК на БЧК – ПСС бул. „България“ N 1 код 92079400 сметка 100 940 67 12 в лева 110 940 67 16 в ЩД

СПАСИТЕЛНИ ОТРЯДИ

 • ПСС град Априлци – Централна Стара планина
 • ПСС град Банско – Пирин
  • спасителна база Банско, тел. 07443/30 75, моб. тел. 0887 100 241
 • ПСС град Берковица – Западна Стара планина
 • ПСС град Благоевград – Рила –
  • служебна канцелария – тел. 073/2 22 53
 • ПСС – връх Ботев – Стара планина
 • ПСС Велико Търново – Средна Стара планина
 • ПСС Враца – Врачанска Стара планина
 • ПСС Габрово – Средна Стара планина
 • ПСС Добринище – Среден Пирин
 • ПСС Дупница – Рила
 • ПСС Елена – Еленска Стара планина
 • ПСС Казанлък – Средна Стара планина
 • ПСС Калофер – Централна Стара планина
 • ПСС Карлово – Централна Стара планина
 • ПСС Кюстендил – Осогово
 • ПСС Лакатник – Западна Стара планина
 • ПСС Ловеч – Средна Стара планина
  • служебна канцелария тел. 068/24308
 • ПСС Пловдив – Родопи, Средна Стара планина
  • служебна канцелария тел. 032/62 48 90; моб. тел. 0887 582 061
 • ПСС Разлог – Пирин
 • ПСС Самоков – Рила
  • база Боровец – тел. 07128/450; моб. тел. 0887 100 243
 • ПСС Сандански – Пирин
 • ПСС Севлиево – Централна Стара планина
 • ПСС Сливен – Източна Стара планина
 • ПСС Смолян – Родопи
  • база Студенец тел. 030958/336 ; 080887 100 245
 • ПСС Сопот – Средна Стара планина
 • ПСС София – Витоша, Западна Стара планина
  • тел. 02/963 2000, моб. тел. 0887 100 237 , 088/1470
 • ПСС Пирдоп – Средна Стара планина
 • ПСС Стара Загора – Средна Стара планина
 • ПСС Тетевен – Средна Стара планина – 0887 542 709
 • ПСС Троян – Централна Стара планина – 0887 542 834
  • служебна канцелария тел. 0670/34065
 • ПСС Трявна – Средна Стара планина
 • ПСС Чепеларе – Родопи
 • ПСС Якоруда – Рила

Всички посочени спасителни отряди се известяват за спасителна работа чрез: 

 • Централният денонощен пост на ПСС в София тел. 02/963 20 00, моб. тел. 0887 100 237, 088/1470
 • Съответните регионални служби в посочените населени места на: Полицията, Бърза помощ, общинските съвети, Гражданска защита.

ДЕНОНОЩНИ ПОСТОВЕ

 • Централен денонощен пост в София тел. 02/963 20 00, моб. тел. 0887 100 237, 1470 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Алеко – Витоша 1810 м. н. в.; тел. 02/967 11 55; моб. тел. 048/1840, 1472 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Боровец – Рила 1350 м. н. в.; тел. 07128/450; моб. тел. 0887 100 243, 1473 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Банско – Пирин 1000 м. н. в.; тел. 07443/30 75; моб. тел. 0887 100 241, 1474 (от Мтел)
 • Денонощен пост спасителна база Студенец – Родопи 1700 м. н. в.; тел. 030958/336, моб.тел.0887 100 245, 1475 (от Мтел)

Посочените денонощни постове приемат сигнали за нещастия в планините, предоставят оперативна информация за метеорологичната и теренна обстановка в националните ски центрове, дават съвети и препоръки относно сигурното и безаварийно движение по планинските маршрути.