112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Задачи

Планинската спасителна служба изпълнява следните специфични задачи:

  • Оказва помощ на пострадалите в планините.
  • Развива профилактична дейност за предотвратяване на нещастията в планините.
  • Провежда търсене на изгубени и транспортиране на пострадали в планините по искане на граждани и компетентни органи.
  • Извършва обучението и квалификацията на планинските спасители.
  • Организира и поддържа експлоатацията на спасителните постове.
  • Съдейства при опазването на околната среда.
  • Съдейства и участва заедно с други специализирани служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно компетенциите си.
  • Провежда търсене и транспортиране на загинали в трудно достъпни планински терени по искане на компетентни органи.
DSC02229