112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА

Планинското спасяване с скъпо струваща дейност

Големи са разходите за обучението и последващата квалификация на спасителите, за поддържането на постоянната готовност на отрядите, постовете и съоръженията, за материално-техническата база, за защитната екипировка и съоръжения, за медицинските, техническите и енергийните консумативи. ПСС не е на бюджетна издръжка, а се подпомага доколкото е възможно от държавата чрез БЧК, поради което средствата са крайно ограничени и недостатъчни.

От 01.08.2000 г. ПСС при БЧК въведе „Списък на видовете помощ, оказвана от ПСС при БЧК на български граждани и съответната им цена“. С приходите от оказаната помощ се покриват част от направените разходи по спасителните действия. Планинските спасители дават безвъзмездно своя труд при спасителните акции в планината, но всяко действие, всяка спасителна операция има своите разходи (предварителна готовност, консумативи, горива, обучение и т.н.) и пострадалия, който предизвиква тези действия, следва да поеме и разходите по тях. Отново подчертаваме, труда на планинския спасител не се заплаща, ПСС оказва долекарска помощ на мястото на нещастието, обикновено при сложни теренни и метеорологични условия, някъде високо в планината, след което извършва транспорт със специализирани спасителни съоръжения и предава пострадалия там, където се извършва медицинска спешна помощ.

140441629_456918505471401_2389108990813631809_n

Планинска здравна застраховка

От началото на декември 2000 г., на българския застрахователeн пазар се предлага планинска здравна застраховка. Това е една добра алтернатива на директното разплащане и считаме, че е по възможностите на всеки, който практикува планински спортове и туризъм – застраховка на стойност около 30 лв. на година, покрива разходи до 1 000 лв., като за сравнение, при нещастен случай на ски-писта, за спасителната работа (400 лв.) и транспорта (160 лв.) се заплаща общо 560 лв. Планинската здравна осигуровка отдавна е влязла в практиката на жителите на планинските държави, летуващите по планините. Там е немислимо да практикуваш ски, алпинизъм, сноуборд, парапланеризъм, планински велосипед, туризъм и да нямаш планинска застраховка. Това внася сигурност, това е и икономически изгодно, защото ако няма застраховка, пострадалият във всички случаи следва да заплати в брой разходите по спасителните операции.

ПСС ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПЪРВО ДА ОКАЗВА ПОМОЩ – НАВРЕМЕ И ЕФЕКТИВНО, но ще изисква и полагащите се суми за покриване на разходите по спасяването.

ПСС призовава всички Български граждани, практикуващи планински спортове и туризъм, да закупят своевременно своята планинска застраховка, а пишещите братя от медиите да проявят както винаги своето добро отношение и разбиране към хуманната задача на спасителите и да подпомогнат нашата кампания за въвеждане на планинската здравна осигуровка в бита на българина. Когато купуват своята застраховка, добре е туристите да се поинтересуват за реда на покриване на разходите при настъпване на застрахователно събитие – повечето застрахователни компании изплащат директно дължимите суми на ПСС, а други изискват пострадалият да плати и му ги възстановяват след това на базата на протокола за застрахователното събитие.

Видове помощ, оказвана от ПСС при БЧК

No Видове помощ Цена
1 Нещастен случай в планината 557,00 лв.
2 Нещастен случай на ски-писта 400,00 лв.
3 Акции за търсене
– при повече от 24 часа
724,00 лв.
40,00 лв./час
4 Акция при лавинно нещастие
– при повече от 48 часа
955,00
40,00 лв./час
5 Транспортиране на пострадал със специални спасителни средства на ПСС 160,00 лв.
6 Транспортиране на мъртвец 280,00 лв.
7 Поръчка за издирване 90,00 лв.
8 Първична мед. помощ в спасителен пост или база на ПСС 30,00 лв.
9 Акция с използване на хеликоптер Заплащане в зависимост от
вида на спасителна работа

 

Направете застраховка online:

UNIQA_250_250

policabglogo

logo_parana

boleron

Omnicar-partniori-stiker_100x40mm-01

PSS 9

PSS 8