112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Задачи

DSC02229

Планинската спасителна служба (ПСС) е специализирана организация в състава на Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на закона за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС.
С посочения закон държавата е възложила на БЧК да извършва дейността „планинско спасяване“ чрез Планинската спасителна служба. В този смисъл дейността на ПСС е регламентирана от нормативната уредба на Република България.
ПСС е единствената организация в България, която се занимава с планинско спасяване и като такава е призната и е член на Международната организация за планинско спасяване ICAR от 1971 г.
ПСС развива своята дейност в съответствие с принципите на Червения кръст и своите традиции.
ПСС е изградена на обществено-професионално начало.
Отличителният знак на ПСС е еделвайс с вписан в него червен кръст и надписите БЧК и ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА.
ПСС има щемпел с осмоъгълна форма с червен цвят, в който е разположен отличителният знак на ПСС.

Планинската спасителна служба:

  • Оказва помощ на пострадалите в планините.
  • Развива профилактична дейност за предотвратяване на нещастията в планините.
  • Провежда търсене на изгубени и транспортиране на пострадали в планините по искане на граждани и компетентни органи.
  • Извършва обучението и квалификацията на планинските спасители.
  • Организира и поддържа експлоатацията на спасителните постове.
  • Съдейства при опазването на околната среда.
  • Съдейства и участва заедно с други специализирани служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно компетенциите си.
  • Провежда търсене и транспортиране на загинали в трудно достъпни планински терени по искане на компетентни органи.