112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Задачи и организация

Задачи

Планинската спасителна служба (ПСС) е специализирана организация в състава на Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на Закон за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС.
С посочения закон държавата е възложила на БЧК да извършва дейността „планинско спасяване“ чрез Планинската спасителна служба. В този смисъл дейността на ПСС е регламентирана от нормативната уредба на Република България.
ПСС е единствената организация в България, която се занимава с планинско спасяване и като такава е призната и е член на Международната организация за планинско спасяване ICAR от 1971 г.
ПСС развива своята дейност в съответствие с принципите на Червения кръст и своите традиции.
ПСС е изградена на обществено-професионално начало.
Отличителният знак на ПСС е еделвайс с вписан в него червен кръст и надписите БЧК и ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА.
ПСС има щемпел с осмоъгълна форма с червен цвят, в който е разположен отличителният знак на ПСС.

DSC02229

Планинската спасителна служба:

 • Оказва помощ на пострадалите в планините.
 • Развива профилактична дейност за предотвратяване на нещастията в планините.
 • Провежда търсене на изгубени и транспортиране на пострадали в планините по искане на граждани и компетентни органи.
 • Извършва обучението и квалификацията на планинските спасители.
 • Организира и поддържа експлоатацията на спасителните постове.
 • Съдейства при опазването на околната среда.
 • Съдейства и участва заедно с други специализирани служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно компетенциите си.
 • Провежда търсене и транспортиране на загинали в трудно достъпни планински терени по искане на компетентни органи.

Организация

IFRC-icons-colour_Shelter2ПСС извършва своята оперативна работа с над 530 действащи планински спасители разпределени в 32 спасителни отряда във всички по-големи планински селища.

Доброволните планински спасители работят активно на терена до 65-годишна възраст, след което могат да останат членове на съответния спасителен отряд и да продължават да участват пълноценно в обществено-профилактичната дейност.

Доброволните спасители дават своя безвъзмезден труд в ПСС чрез участие в:

 • планови дежурства по график в почивните и празнични дни в спасителните постове в охранявания район или в канцеларията на отряда;
 • седмично разположение в готовност за работа в ПСС;
 • спасителни акции извън плановите дежурства;
 • охрана на спортно-туристически прояви по предварителна заявка.

Доброволният планински спасител участва в спасителни акции и през делнични, работни дни. Неговият работодател има основание да го освободи от работа, за да изпълни дълга си в планината на основание на параграф 1 от Заключителните разпоредби на Закона за Българския Червен кръст и чл. 157, ал. 1 от КТ.

Доброволният планински спасител  е подготвен да работи продължително време в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, много често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в планините както със знания и умения за медицинска помощ, така и с много технически и планинарски сръчности.IFRC-icons-colour_Avalanche

За създаване на обща организация и управление на спасителната дейност, за поддържане на материално-техническата база, за ежедневна работа, за поддържане на денонощните спасителни постове в ПСС работят и 47 платени планински спасители. Тези хора се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа.

В общия състав на ПСС участват и над 40 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.

Членуването в ПСС е доброволен акт. Активната оперативна работа е подчинена на служебна дисциплина, единоначалие и се извършва съгласно Наредба за работата и състава на ПСС.