Пирин - 26.06.2017

Банско

Станция Час Температура Вятър Снежна покривка
Бъндеришка поляна20:4810.7 °C17.3 м/сек.0 см
Тодорка07:5911.1 °C8.3 м/сек.0 см
Шилигарник07:5919.3 °C5.0 м/сек.0 см
Платото12:3513.2 °C10.1 м/сек.0 см
Банско19.8 °C м/сек.0 см
Чалин валог07:5915.9 °C м/сек.0 см

Станции

Станция Час Температура Време Вятър Валеж Снежна покривка Лавинна опасност
Банско 7,00 12 °C

Ясно

Тихо

Няма

Лифтове - Банско

Тип Име Статус
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Плато влек
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила

Писти - Банско

Тип Име Статус
#1
Коларски
#2
Бъндерица
#3
Плато 1
#4
Балканиада
#5
Шилигарник 1
#6
Тодорка
#7
Стара писта
#8
Юлен
#9
Томба
#10
Шилигарник 2
#11
Плато 2
#12
Стражите
#14
Църна могила
#15
Чалин валог 2
#16
Чалин валог 1
#17
Ски път 1
#18
Ски път 2

Камери - Банско

020

Бъндеришка поляна - 1620м.

020

Тодорка - 2550м.

020

Шилигарник - 1730м.

020

Платото - 2200м.

020

Банско - 990м.

020

Чалин валог - 1200м.

ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИЗЪМ. ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ СТРЪМНИТЕ СНЕЖНИ ПРЕСПИ. КВЛ НЕ РАБОТИ.

Архив