112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Станете дарител

Със своите 550 действащи доброволни планински спасители, разпределени в 32 отряда във всички по-големи планински селища ПСС годишно оказва помощ на над 2 250 души и провежда над 130 специализирани акции.

Планинското спасяване е благородна, скъпоструваща и високо рискова дейност. Планинските спасители са принудени да излизат в планината при тежки метеорологични условия. Това изисква не само отлична подготовка, но и екипировка от най-висок клас. Бързината за достигане до пострадал е от огромно значение и ние се стремим да намалим времето за откриването му, а от там и да повиши шансовете за оцеляване.

IMG_8562
IMG_0217

Ако станете наш дарител:

  • Ще допринесете за спасяване на човешки живот;
  • Ще подпомогнете трудната работа на нашите доброволци – Да! 95% от планинските спасители са доброволци;
  • Ще рекламирате вашата дейност – ние ви предлагаме място за реклама на нашия сайт www.pss-bg.bg и в презентационните ни материали;
  • Ще получите данъчни облекчения.
140441629_456918505471401_2389108990813631809_n
Kurs_Kucheta_September_26

Начините да направите дарение са:

 

Онлайн на интернет страницата на ПСС


По банков път на:
Български Червен кръст
“Уникредит Булбанк” АД,  клон Калоян
IBAN: BG22UNCR76301077030226
BIC: UNCRBGSF


За повече информация можете да се свържете с нас на тел.: 02 81 64 77602 49 23 048 и на ел. поща: pss@redcross.bg.

Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица:

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б. ”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.

 

Активни кампании:

Нашите общи успешни кампании: