112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Станете дарител

Планинската спасителна служба (ПСС) е създадена през 1933 г., а през 1951 г. преминава към Българския Червен кръст и повече от 85 години е единствената структура на територията на Република България, която помага на пострадали в планините.
Основните задачи на ПСС са да оказва помощ на пострадалите в планините, да осъществява търсене на изгубени и транспортиране на пострадали в трудно достъпни планински терени, да развива профилактична дейност за предотвратяване на нещастията в планините, да извършва обучението и квалификацията на планинските спасители.
ПСС разполага с 540 действащи доброволни планински спасители, разпределени в 32 отряда във всички по-големи планински селища.
Средно годишно ПСС оказва помощ на над 2 600 души и провежда над 120 специализирани акции.

IMG_8562

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ВАШАТА ПОДКРЕПА?

Планинското спасяване е благородна, скъпоструваща и високо рискова дейност. Планинските спасители са принудени да излизат в планината при тежки метеорологични условия. Това изисква не само отлична подготовка, но и екипировка от най-висок клас. Бързината за достигане до пострадал е от огромно значение, особено при случай на затрупан от лавина.

ПСС се стреми да намали времето за откриване на пострадалите, а от там и да повиши шансовете им за оцеляване.

IMG_0217

ПРЕДИМСТВАТА ДА СТАНЕТЕ НАШ ДАРИТЕЛ

  1. ЩЕ ДОПРИНЕСЕТЕ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ;
  2. ЩЕ ПОДПОМОГНЕТЕ ТРУДНАТА РАБОТА НА НАШИТЕ ДОБРОВОЛЦИ – Да! 95% от планинските спасители са доброволци;
  3. ЩЕ РЕКЛАМИРАТЕ ВАШАТА ДЕЙНОСТ – ние Ви предлагаме място за реклама на нашия сайт www.pss-bg.bg и в презентационните ни материали;
  4. ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ – по Закона за корпоративното подоходно облагане, на юридически лица за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат, ако са направени в полза на Българския Червен кръст. За физически лица се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 5 на сто.

Ако желаете да направите дарение банковата сметка на ПСС е:

Български Червен кръст
“Уникредит Булбанк” АД,  клон Калоян
IBAN: BG22UNCR76301077030226
BIC: UNCRBGSF

Можете да го направите и онлайн на интернет страницата на БЧК – кауза „За да спасим живот в планината“.

За повече информация можете да се свържете с нас на тел.: 02 81 64 77602 49 23 048 и на ел. поща: pss@redcross.bg.

Kurs_Kucheta_September_26