112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Правила за безопасност по ски-пистите

 • Съобразявайте се с останалите скиори/сноубордисти! С поведението си не бива да застрашавате или увреждате друг скиор/сноубордист!
 • Пригаждайте скоростта си и начина на каране съобразно възможностите си, терена и атмосферните условия.
 • Избирайте подходяща следа за каране. Каращият отзад или идващ отгоре скиор/сноубордист трябва да подбира така следата на каране, че да не застрашава намиращите се пред и под него скиори/сноубордисти. Предимството е на долния! При каране в необработени терени никога не се доверявайте на стари следи! Те може да са направени при други условия.
Ski_14
Ski_01
 • Научете се да задминавате правилно и безопасно. Задминаване е възможно от всички страни, но то трябва да се извърши само ако има достатъчно голяма дистанция и задминаваният не е застрашен. Особено да се внимава при задминаване на деца!
 • Спиране и престой по ски-пистите. Избягвайте падането и спирането по тесните и с лоша видимост места по ски-пистите. Ако има паднал скиор/сноубордист, идващите след него трябва да обезопасят мястото над него и ако той не може да стане сам, трябва да уведомят ДЕЖУРНИТЕ ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛИ.
 • Спазване на предупредителните знаци и табели. Всеки скиор/сноубордист е длъжен да спазва поставените знаци и табели. Неспазването на знаците и табелите често води до нещастия.
 • Не карайте ски без ръкавици!
 • При мъгла увеличете дистанцията и намалете скоростта!
 • Избирайте писти и терени според възможностите си!
 • Съобразете се с късия зимен ден и със сложната зимна обстановка!
 • Информирайте се за метеорологичната обстановка и следете съобщенията за състоянието на ски-пистите!
Ski_06
Ski_10
Ski_08
 • Грижете се старателно за вашата ски-екипировка!
 • Ползвайте регулирани ски-автомати и топли зимни дрехи!
 • Грижете се за вашата физическа подготовка!
 • Тръгвайте на излет само ако сте здрави!
Ski_03
Ski_11
 • Спазвайте инструкциите за безопасно ползване на съоръженията!
 • Информирайте вашите близки къде отивате и кога ще се приберете!
 • Любувайте се на заобикалящата ви природа, но я пазете!
 • Имайте нагласа за прекратяване на излета при неблагоприятна промяна на времето или умора!
 • Информирайте се и се консултирайте с Планинската спасителна служба за състоянието на ски-пистите и ски-маршрутите.
Ski_12
Ski_05

При нужда от помощ позвънете на тел. 112 или на Централния денонощен пост на Планинска спасителна служба при БЧК 1470 (за всички мобилни оператори) и 02 963 2000.