112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Организация и структура

Организация

IFRC-icons-colour_Shelter2ПСС извършва своята оперативна работа с над 550 действащи планински спасители разпределени в 32 спасителни отряда във всички по-големи планински селища.

Доброволните планински спасители работят активно на терена до 55-годишна възраст, след което могат да останат членове на съответния спасителен отряд и да продължават да участват пълноценно в обществено-профилактичната дейност.

Доброволните спасители дават своя безвъзмезден труд в ПСС чрез участие в:

 • планови дежурства по график в почивните и празнични дни в спасителните постове в охранявания район или в канцеларията на отряда;
 • седмично разположение в готовност за работа в ПСС;
 • спасителни акции извън плановите дежурства;
 • охрана на спортно-туристически прояви по предварителна заявка.

Доброволният планински спасител участва в спасителни акции и през делнични, работни дни. Неговият работодател има основание да го освободи от работа, за да изпълни дълга си в планината на основание на параграф 1 от Заключителните разпоредби на Закона за Българския Червен кръст и чл. 157, ал. 1 от КТ.

Доброволният планински спасител е единствен по своя специфичен статут хуманитарен деятел и обществото му дължи голяма признателност. Той е подготвен да работи продължително време в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, много често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в планините както със знания и умения за медицинска помощ, така и с много технически и планинарски сръчности.IFRC-icons-colour_Avalanche

За създаване на обща организация и управление на спасителната дейност, за поддържане на материално-техническата база, за ежедневна работа в националните спортно-туристически комплекси, за поддържане на денонощните спасителни постове, в ПСС работят и 47 платени планински спасители. Тези хора се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа.

В общия състав на ПСС участват и над 40 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.

Членуването в ПСС е доброволен акт. Активната оперативна работа е подчинена на служебна дисциплина, единоначалие и се извършва съгласно Наредбата за работата и състава на ПСС.

Учебният център към ПСС извършва подготовката, преквалификацията и атестацията на Планинските спасители.

Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за:IFRC-icons-colour_Foot-injury

 • оказване на долекарска медицинска помощ;
 • техника и тактика на планинското спасяване;
 • ски и алпийска техника;
 • топография и ориентиране;
 • обща планинарска подготовка;
 • съобщителна техника;
 • транспортна техника;
 • други специализирани знания.

Периодически планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в:IFRC-icons-colour_Map

 • трудни планински терени;
 • скално спасяване;
 • лавинно дело;
 • въздушно спасяване;
 • обучение на спасителни кучета.

На всеки 3 години планинските спасители преминават през летни и зимни атестационни занятия и чрез полагане на изпит заверяват правоспособността си, съгласно Наредбата за атестациите в ПСС.

За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански технически прегледи. Една година прегледът е зимен, на следващата – летен. Всички отряди участват с по един представителен екип от четирима спасители. Прегледът е комплексен и има характер на спасителна акция, като включва етапи за:

 • ориентиране и топография за достигане до пострадалия;
 • оказване на долекарска помощ и транспорт на пострадалия в сложни теренни условия.IFRC-icons-colour_Heat-drought

Етапите се провеждат съгласно Правилник, пред съдийски комисии, извършва се класиране и се излъчва екип-победител.

ПСС при БЧК

IFRC-icons-colour_Red-Cross-NSВисшият ръководен орган на ПСС е Делегатското събрание (ДС) на планинските спасители. То се формира на делегатски принцип от спасителите от всички отряди. ДС избира Председател на ПСС и Управителен съвет за ръководство.

Оперативното управление се извършва от дирекция ПСС в Секретариата на НС на БЧК в София.

 


IFRC-icons-colour_Email

 

Адрес за кореспонденция: 1407 София бул.“ Джеймс Баучер“ № 76, тел. 02 963 20 00, моб. тел. 0887 100 237

_MG_9964