112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Как се става планински спасител

DSC_0596

Членовете на ПСС работят за предотвратяване на нещастия и оказване на помощ на пострадалите в планините. Те трябва да се възпитават в екипност, дисциплина и отговорност при изпълнение на служебните задължения. Особено се набляга на вниманието към човека, природата и на помощта към пострадалите.

Кандидатите за стажант-планински спасители трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат навършени 18 години;
 • да са физически и психически здрави;
 • да се занимават активно със спортно-туристическа и алпийска дейност;
 • да владеят много добре елементите от класическата ски-техника (клас А – усъвършенствуван).

 

 

Ако отговаря на посочените условия кандидатът трябва да представи на ръководството на отряда следните документи: лична молба, кратка автобиография, медицинско свидетелство – образец за постъпване на работа, писмена препоръка от двама планински спасители – членове на ПСС, документ за образование. Неговата мотивация и подготовка се преценяват от ръководството на отряда, където той може да бъде допълнително подготвен за участието си в курсовете.

Capture-3
DSC_0302

След като бъде одобрен от ръководството на отряда на ПСС в съответния град, кандидатът трябва да завърши успешно курс за стажант-планински спасители, който е в два профила: зимен – 7 дни и летен – 7 дни. Тези курсове се провеждат централно, от Учебния център на ПСС. За да стартира курса кандидатът трябва успешно да издържи тестове по различни планинарски познания и умения, както и практически изпит по ски-техника пред комисия, съставена от ръководството на курса.

След всеки от двата профила се полагат изпити и при успешното им взимане кандидатът придобива званието СТАЖАНТ ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛ.

Следва няколкомесечен стаж в отрядите на ПСС по места и след одобрение от ръководството на отряда кандидатът се изпраща на курс за планински спасители – зимен профил. При успешно завършване на курса той добива право да участва в летния профил. След взимане на всички изпити (практически и теоретични) и в летния профил кандидатът добива званието ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛ. Това му дава право да членува и работи в отрядите на ПСС в страната, както и да работи сезонно като ски-спасител в ски курортите.

Учебният център към ПСС подготвя, преквалифицира и атестира планинските спасители

Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за:IFRC-icons-colour_Foot-injury

 • оказване на долекарска медицинска помощ;
 • техника и тактика на планинското спасяване;
 • ски и алпийска техника;
 • топография и ориентиране;
 • обща планинарска подготовка;
 • съобщителна техника;
 • транспортна техника;
 • други специализирани знания.

Периодично планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в:IFRC-icons-colour_Map

 • трудни планински терени;
 • скално спасяване;
 • лавинно дело;
 • въздушно спасяване;
 • обучение на спасителни кучета.

На всеки 3 години планинските спасители преминават през летни и зимни атестационни занятия и чрез полагане на изпит заверяват правоспособността си, съгласно Наредбата за атестациите в ПСС.

За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански техническиIFRC-icons-colour_Heat-drought прегледи. Една година прегледът е зимен, на следващата – летен. Всички отряди участват с по един представителен екип от четирима спасители. Прегледът е комплексен и има характер на спасителна акция, като включва етапи за:

 • ориентиране и топография за достигане до пострадалия;
 • оказване на долекарска помощ и транспорт на пострадалия в сложни теренни условия.

Етапите се провеждат съгласно Правилник, пред съдийски комисии, извършва се класиране и се излъчва екип-победител.