112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

GDPR

IFRC-icons-colour_Press-Release-documentПолитика за поверителност

Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст зачита поверителността на всеки, който посещава нашия уебсайт, изпраща ни електронна поща или е наш бенефициент, партньор, доброволец или член на екипа. Поради това, ние се придържаме стриктно към приложимото законодателство по отношение на обработката на лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и да бъдем прозрачни относно това, което правим с нея, без значение как си взаимодействате с нас и дали искате да работите за нас, да сте доброволец или член на БЧК, да осъществявате застъпническа дейност, да дарявате, да използвате нашите услуги, да искате информация, обучение или да научите повече за това, което правим.

Настоящата политика описва как и защо Български Червен кръст използва Вашата лична информация, как защитаваме Вашата поверителност, както и Вашите права и възможен избор относно тази информация. Настоящата политика представлява цялостното споразумение между Вас и Български Червен кръст относно публично достъпните части на нашия уебсайт. Чрез използването на нашия уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност.

Повече информация може да получите в прикачения файл Политика за поверителност 


IFRC-icons-colour_Eye-visibility

Политика за поверителност във връзка с осъществявано видеонаблюдение

Българския Червен кръст („БЧК”) зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в сградите на организацията („обекти“) и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.redcross.bg.

Повече информация може да получите в прикачения файл Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани от Български Червен кръст във връзка с осъществявано видеонаблюдение


IFRC-icons-colour_EmailПо всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните в БЧК:

тел.: 02 49 23 033
имейл: v.stoichev@redcross.bg
или на адрес: 1407 София, ж.к. Лозенец, ул. „Джеймс Баучер“ №76