112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Внимание! Снежни лавини!

Факти за лавините:

– Стръмните склонове понякога са безопасни, друг път са нестабилни. Лавините са предвидими.
– 90 процента от жертвите загиват в лавини, които самите те или някой друг от групата са предизвикали.
– След 35 минути, заровен в снега човек, има само 27 процента шанс за оцеляване.


Как да разпознаем предупредителните сигнали?

 1) Скорошни лавини – Ако има наскоро паднали лавини, е много възможно да има още.

2) Признаци за нестабилен сняг, докато се движите:

– Пропукване или пропадане на снежната покривка
– Кънтене на “кухо”
– Вибриране, слягане и “издишащи” звуци

3) Обилен снеговалеж или дъжд през последните 24 часа

– Обилно количество сняг или дъжд може да дестабилизира снежната покривка.
– Лавините са често предизвикани в първия слънчев ден след бурята. Това, че е слънчево, не значи, че е безопасно.

4) Навят сняг – Вятърът пълни със сняг подветрените склонове, дори когато не вали.

5) Значително затопляне или бързо покачване на температурите – Високите температури и гравитацията предизвикват свличането на снега надолу по склона и го правят по-нестабилен.

6) Постоянни нестабилни слоеве – Наличието им в снежната покривка може да е предпоставка за лавина седмици след бурята, без да има видими предупредителни знаци. Тези слоеве са трудни за разпознаване – нужно е да се изкопае снежен профил.


Мерки за безопасно излизане в планината

Увеличете шансовете си, минимизирайте риска:

– Не допускайте да има повече от един човек в зона с потенциална лавинна опасност.
– Не трябва да има повече от един човек на склона (оставете разстояние, ако няма друга възможност).
– Наблюдавайте се един друг от безопасно място.
– Избягвайте спиране на места, които са на пътя на лавината.
– Никога не слизайте директно над някого или над групата.
– Останете нащрек за смяната на стабилността на снега, при смяна на надморската височина, изложението или факторите на времето (обилен снеговалеж, вятър или затопляне).
– Комуникирайте с групата, имайте различни опции за действие.
– Бъдете подготвени да спасите някого.

Скиори и сноубордисти:

– Винаги избирайте най-безопасния маршрут. Придържайте се към по-заоблени била и редки дървета.
– По време на спускане слизайте един по един, карайки от едно сигурно място до друго такова.

Моторни шейни

– Качвайте се един по един и никога не се качвайте нагоре да помогнете на закъсал с шейната приятел.
– Докато някой се качва нагоре, останалите са паркирали на безопасно място и го наблюдават.
– С моторна шейна се покрива много повече терен за един ден. Ако има нестабилност на снега, твърде вероятно е да се натъкнете на такъв терен. Останете нащрек, ако стабилността на снега се променя, не се отпускайте.

Снегоходки

– Ако се движите в лавиноопасен терен, вие рискувате също толкова, колкото и останалите в планината.


Действия при лавина

Нямате време да търсите помощ, всичко зависи от вас! Имате само 15 минути, за да изкопаете някой жив!

– Викайте, предупредете останалите. Наблюдавайте жертвата. Набележете последното място, на което сте видели пострадалия.
– Убедете се, че е безопасно да започнете търсенето. Не ставайте жертва и вие самите.
– Огледайте се за следи и предмети по повърхността – ски, ръкавици, екипировка. Слушайте!
– Започнете търсене с лавинен уред. Приближете се и търсете със сондата преди да започнете да копаете.
– Ако пострадалият не носи лавинен уред, не се отказвайте! Търсете със сондата около намерените предмети или на местата, на които е вероятно да е спрял.
– Подготвени ли сте да окажете първа помощ и вероятно да прекарате нощта навън?
– Много е важно да се упражнявате, преди инцидентът да се случи в действителност.

Запомнете: НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА е да не попадате в лавина. Между 25 и 30 процента от смъртните случаи са предизвикани от травма следствие на повличането от лавината. Ако сте напълно заровен, шансовете ви за оцеляване са само 30 процента.


Ако попаднете в лавина

– Опитайте се да се измъкнете – дръжте се за долната част на дърветата – гледайте да излезете към периферията на лавината. В редки случаи моторна шейна може да избяга от лавина, но не във всички.
– Скиори и сноубордисти: Опитайте се да се отървете от ски, щеки и борд.
– Моторните шейни често остават на или близо до повърхността и жертвите са близо до тях.
– Опитайте се да се обърнете по гръб с крака надолу по склона. Правете движения като при плуване, борете се, хващайте се за дървета или копайте с ръце.
– Когато лавината започне да се забавя и дори преди това, се опитайте да изкарате някоя част от тялото си на повърхността и направете място около устата си.
– Ако сте напълно заровен, опитайте се да запазите спокойствие – животът ви е в ръцете на приятелите ви.


Международна скала за степен на лавинна опасност

През 1993 г. на международна среща на лавинните служби бе приета и по-късно доуточнена единна скала за оценка степента на лавинната опасност. Тази скала понастоящем се използва от всички страни членки на Международната организация за планинско спасяване ICAR.

Скалата има 5 степени, отразяващи нивата лавинната опасност. За описването й са използвани следните по-специализирани термини:

– стабилност на снежната покривка – отношение между якостта на снежната покривка и развиващите се напрежения в нея. Преценката се прави от специалисти-лавинни наблюдатели след проведени измервания. Може да се направи (по-неточно), използвайки някой от приблизителните методи, описани в специализираната литература. За целта се изисква известен опит.
– стръмен склон – склон с наклон над 30 градуса.
– възможност от падане на лавината – статистическо понятие изразяващо вероятността за падане на лавина, в зависимост от стабилността на снежната покривка.
– спонтанна лавина – лавина, паднала без външно въздействие.
– голямо допълнително натоварване – група скиори, утъпквателни машини, действия за изкуствено събаряне на лавини.
– незначително допълнително натоварване – един скиор или пешеходец пресичащ лавинния склон.

Забележка: Съставителите на скалата са се водили и от идеята, че ползвателите на тази информация би трябвало да имат основни познания за лавинната опасност. За по-конкретни съвети в тази област се обръщайте към Планинската спасителна служба.

Степен на лавинна опасност Стабилност на снежната покривка Възможност за падане на лавина Указания за пребиваващите в планините
Ниска Снежната покривка като цяло е добре споена и стабилна Спонтанни лавини почти не се срещат. Възможно е падане на лавина само при много голямо допълнително натоварване на отделни участъци. Условията в планината най-общо са сигурни.
Средна Снежната покривка е умерено стабилна на някои стръмни склонове. Иначе общо добре споена. Възможно е падане на лавина при допълнително натоварване или на отделни участъци с определена експозиция. Добри условия за туризъм при предвидливо избиране на маршрута.
Значителна На много склонове снежната покривка е средно до слабо споена Спонтанно падане на лавини е възможно в различна степен. Предизвикани лавини са възможни. Възможностите за преминаване през стръмни склонове и полета с опасна експозиция са ограничени. За ски-преходи е необходим опит и възможност за реална преценка.
Висока Снежната покривка в голямата си част и по стръмните склонове е нестабилна Лавина може да падне при незначително допълнително натоварване. Възможно е спонтанно падане на лавини. Условията за пребиваване в планината извън охраняваните ски-писти са неблагоптиятни.
Много висока Снежната покривка не е стабилна. Вероятно е падането на спонтанни лавини. Ски-преходите са невъзможни.