Лавинна обстановка

Лавинна обстановка за 08.02.2018

Час

10:31

Надморска височина

1850m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Като цяло старата снежна покривка е стабилна. Образували са се навевки в негативните форми на терена в резултат от силните ветрове с югозападна компонента, някои от тях с голяма дебелина (над 2.0 м). Не са забелязани критични слаби слоеве. Новата снежна покривка е около 10см, но продължава да се натрупва по споменатите навевки. Това дава основание да се предполага, че в районите на Резньовете, по стръмните участъци на стената, северния склон на Капакливец, улея на Комините е възможно предизвикване на лавина.

Метеообстановка

Температура 1 гр. , разкъсана облачност, силен западен вятър

Препоръки

Избягвайте навлизането в споменатите райони!

Прогноза

Предвид прогнозирания снеговалеж на 10.02-11.02 е възможно усложняване на лавинната обстановка в следващите дни.

Лавинна обстановка за 17.01.2018

Час

13.30

Надморска височина

2400m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Дебелина около 90см, в подветрените склонове, а в негативните форми варира до около 140см. Навейките са на малка площ, това допринася за образуване на снежни дъски върху старият сняг.

Метеообстановка

температура -4С, вятър около 80км/ч., З/ЮЗ нова снежна 1/2см, навевки до 40см.

Препоръки

Да се следва зимната маркировка, с повишено внимание при подсичането на склонове със С/СИ. при евентуално навлизане в лавиноопасни склонове се препоръчва задължително носене на лавинната екипировка, надежна и сигурна. Наблюдавайте за алармиращи признаци и не подценявайте ситуацията.

Прогноза

Следващите 24часа се очакват ураганни ветрове и това значително ще промени състоянието на терена и лавинната опастност, следете за нова налична информация.

Лавинна обстановка за 17.01.2018

Час

12.10

Надморска височина

2350m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Новообразувани навевки, стоящи върху слаб слой, типична ситуация за формиране на снежни дъски на склонове с изложение И/СИ. в районите на Ечмище и Къркъма са типичните примери. В момента температурата и предвид влажноста, протича метаморфоза в горните слоеве.

Метеообстановка

температура -4С, вятър 15-19км/ч. на пориви до 40км/ч., ЮЗ, нова снежна около 2см, навевки до 40см.

Препоръки

Предвид условията да се избягват алтернативни маршрути, да се придържа по зимната маркировка и да се следи прогнозата за времето и по точно скороста на вятъра. Условията за туризъм във високата планина не се подходящи. При навлизане в лавиноопасни склонове да се спазват всички правила относно същите, носенето и използването на лавинна екипировка е препоръчително, да бъде в изправност и ползвателя да е запознат добре с нея. Не се надценявайте, изчакайте по добри условия.

Прогноза

Очакват се бурни ветрове и това ще допринесе за формиране на Снежни дъски.

Лавинна обстановка за 30.03.2017

Час

11,00

Надморска височина

1500m

Степен на лавинна опасност

Ниска

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Препоръки

Прогноза

(1) Ниска степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Като цяло снежната покривка е стабилна.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно само при много голямо допълнително натоварване на отделни, много стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Няма опасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Като цяло, сигурни условия в планината.

(2) Средна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е добре споена с изключение на някои стръмни сектори.

Вероятност от падане на лавина
Големи спонтанни лавини са почти невероятни. Предизвикване на лавина е възможно само при голямо допълнително натоварване и то по индикираните в ЛБ сектори.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Малка опасност от спонтанни лавини.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Предимно благоприятни условия. Внимателен избор на маршрута особено при индикираните в ЛБ стръмни участъци.

(3) Значителна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На много склонове снежната покривка е средно до слабо споена.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно, дори при малко допълнително натоварване, особено по определени стръмни склонове. В някои случаи са възможни средни и по-рядко – големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Застрашени са изолирани подветрени сектори. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Частично неблагоприятни условия. За определяне на опасността е необходим опит. Да се избягват по възможност стръмните склонове с индикираната в ЛБ експозиция и височина.

(4) Висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На повечето стръмни склонове снежната покривка е нестабилна.

Вероятност от падане на лавина
Много вероятно е предизвикване на лавина с малко допълнително натоварване по повечето стръмни склонове. Понякога може да се очакват множество средни и често големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Много лавиноопасни зони са застрашени. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Неблагоприятни условия. За оценка на опасността са необходими задълбочени познания. Останете на средно стръмни склонове извън пътя на лавините.

(5) Много висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е нестабилна. Слабо свързване на снежните слоеве.

Вероятност от падане на лавина
Множество големи често много големи спонтанни лавини дори на средно стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Комплексни мерки за безопасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Извънредно неблагоприятни условия. Избягвайте откритите терени.