Лавинна обстановка

Лавинна обстановка за 16.03.2018

Час

13:00

Надморска височина

2170m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

След направени тестове са установени навевки с дебелина от 100-250см. Навевките са с изложение E/NE. Снежния профил на пръв поглед изглежда еднороден и хомогенен, но след направата на тестовете на 13то потупване се плъзва слой с дебелина 30см лежащ върху гладка повърхност. На 22ро потупване се плъзва втори слой със същата дебелина лежащ върху подобна повърхност. При разширения компресионен тест на 12то потупване се разпространява пукнатина по цялата дължина на профила в дълбочина 15см. Степента на лавинната опасност се отнася за склоновете с посоченото изложение.

Метеообстановка

Температура +3C
Бурен вятър
Слаб снеговалеж
Облачно

Препоръки

Не се препоръчва навлизане в склонове с наклони над 35˚ и подобно изложение. Да се следват зимните маркирани пътища и обработените ски писти!

Прогноза

С оглед метеорологичната прогноза за следващите три дни не се очаква понижаване на лавинната опасност.

Лавинна обстановка за 11.03.2018

Час

8,00

Надморска височина

2000m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Препоръки

С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ С НАПРЕДВАНЕТО НА ДЕНЯ КОГАТО СНЕГЪТ НАТЕЖАВА. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ СРАВНИТЕЛНО НАЙ-БЕЗОПАСНИЯТ ПЪТ Е ПО ЗИМНАТА МАРКИРОВКА.

Прогноза

Лавинна обстановка за 05.03.2018

Час

8,30

Надморска височина

2000m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Препоръки

Прогноза

Лавинна обстановка за 05.03.2018

Час

8,30

Надморска височина

1500m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Препоръки

Прогноза

(1) Ниска степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Като цяло снежната покривка е стабилна.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно само при много голямо допълнително натоварване на отделни, много стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Няма опасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Като цяло, сигурни условия в планината.

(2) Средна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е добре споена с изключение на някои стръмни сектори.

Вероятност от падане на лавина
Големи спонтанни лавини са почти невероятни. Предизвикване на лавина е възможно само при голямо допълнително натоварване и то по индикираните в ЛБ сектори.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Малка опасност от спонтанни лавини.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Предимно благоприятни условия. Внимателен избор на маршрута особено при индикираните в ЛБ стръмни участъци.

(3) Значителна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На много склонове снежната покривка е средно до слабо споена.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно, дори при малко допълнително натоварване, особено по определени стръмни склонове. В някои случаи са възможни средни и по-рядко – големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Застрашени са изолирани подветрени сектори. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Частично неблагоприятни условия. За определяне на опасността е необходим опит. Да се избягват по възможност стръмните склонове с индикираната в ЛБ експозиция и височина.

(4) Висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На повечето стръмни склонове снежната покривка е нестабилна.

Вероятност от падане на лавина
Много вероятно е предизвикване на лавина с малко допълнително натоварване по повечето стръмни склонове. Понякога може да се очакват множество средни и често големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Много лавиноопасни зони са застрашени. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Неблагоприятни условия. За оценка на опасността са необходими задълбочени познания. Останете на средно стръмни склонове извън пътя на лавините.

(5) Много висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е нестабилна. Слабо свързване на снежните слоеве.

Вероятност от падане на лавина
Множество големи често много големи спонтанни лавини дори на средно стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Комплексни мерки за безопасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Извънредно неблагоприятни условия. Избягвайте откритите терени.