Лавинна обстановка

Лавинна обстановка за 18.01.2019

Час

8,30

Надморска височина

1800m

Степен на лавинна опасност

Ниска

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Температура около -2гр на височина 1800м,, ясно, вятър умерен от югозапад.

Препоръки

Независимо от общата НИСКА степен на лавинна опасност е възможно предизвикаване на лавина по най-стръмните участъци ,конкретно в райна на Резньвете. Спазвайте правилата за поведение в лавиноопасен район.

Прогноза

Лавинна обстановка за 18.01.2019

Час

8,30

Надморска височина

2000m

Степен на лавинна опасност

Ниска

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Дебелината на снежната поривка в района на Маркуджиците е от порядъка на 60-80см като по навеищата в района на Маркудик 3 дебелината е от порядъка на 140 см и повече на места. Наблюдават се няколко слоя с близка плътност ( между 4 пръста и един пръст ) без наличие на някакъв подозрителен критичен слой.

Препоръки

Спазвайте правилата за поведение в лавиноопасен район.Възможно е по най-стръмните участтъци да с ъс значителни навев да бъде предизвикана лавина .

Прогноза

Лавинна обстановка за 15.01.2019

Час

9,00

Надморска височина

2000m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Много силен вятър, поради който най-високата част на ски зоната не работи. Температура около -15гр. Разкъсана облачност.

Препоръки

За днешния ден , най-лавиноопасен район остава районът на Ечмище. Навлизането в него най-вероятно ще предизвика падане на лавина .

Прогноза

Лавинна обстановка за 16.01.2019

Час

8,00

Надморска височина

1500m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Силно навята по подветрените стръмни участъци.

Метеообстановка

Ниска температура ( около -15гр на връх Ботев), ураганен вятър в района на върха и много силен в билната част на планината от запад/северозапад. Билото на Централен Балкан е в мъгла.

Препоръки

Вероятност от предизвикване на лавини от север и от юг по стръмните навети участъци във високата част на планината ( над гористия пояс ).

Прогноза

(1) Ниска степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Като цяло снежната покривка е стабилна.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно само при много голямо допълнително натоварване на отделни, много стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Няма опасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Като цяло, сигурни условия в планината.

(2) Средна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е добре споена с изключение на някои стръмни сектори.

Вероятност от падане на лавина
Големи спонтанни лавини са почти невероятни. Предизвикване на лавина е възможно само при голямо допълнително натоварване и то по индикираните в ЛБ сектори.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Малка опасност от спонтанни лавини.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Предимно благоприятни условия. Внимателен избор на маршрута особено при индикираните в ЛБ стръмни участъци.

(3) Значителна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На много склонове снежната покривка е средно до слабо споена.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно, дори при малко допълнително натоварване, особено по определени стръмни склонове. В някои случаи са възможни средни и по-рядко – големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Застрашени са изолирани подветрени сектори. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Частично неблагоприятни условия. За определяне на опасността е необходим опит. Да се избягват по възможност стръмните склонове с индикираната в ЛБ експозиция и височина.

(4) Висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На повечето стръмни склонове снежната покривка е нестабилна.

Вероятност от падане на лавина
Много вероятно е предизвикване на лавина с малко допълнително натоварване по повечето стръмни склонове. Понякога може да се очакват множество средни и често големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Много лавиноопасни зони са застрашени. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Неблагоприятни условия. За оценка на опасността са необходими задълбочени познания. Останете на средно стръмни склонове извън пътя на лавините.

(5) Много висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е нестабилна. Слабо свързване на снежните слоеве.

Вероятност от падане на лавина
Множество големи често много големи спонтанни лавини дори на средно стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Комплексни мерки за безопасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Извънредно неблагоприятни условия. Избягвайте откритите терени.