Лавинна обстановка

Лавинна обстановка за 23-02-2019

легенда на обозначенията

Час

9,00

Надморска височина

1900m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Дебелината на новата снежна покривка в района на Алеко е около и над 15 см, сравнително равномерно разпределена.
Възможно е по по-високата част на планината да има образувани навевки тъй като снеговалежът в района на върха е бил с умерен вятър. Поради много ниската температура стабилизирането на новата снежна покривка ще е забавено.

Метеообстановка

В района на Алеко температурата е минус 15 градуса, облачно, духа слаб вятър.
В района на върха температурата, рано сутринта беше минус 10 градуса, мъгливо. превалява сняг, духа умерен североизточен вятър.

Препоръки

Възможно е да бъде предизвикана лавина от нов сняг по най-стръмнитеучастъци на Резньовете, Капакливец, Комините. Избягвайте навлизането в тези райони.

Прогноза

Лавинна обстановка за 23-02-2019

легенда на обозначенията

Няма подадена информация

Последна информация за Рила от 22.02.2019

Лавинна обстановка за 23-02-2019

легенда на обозначенията

Час

9,00

Надморска височина

2000m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Дебелината на новата снежна покривка в районите на Тодорка и Платото е между 20 и 25 см като продължава да се увеличава поради продължаващия снеговалеж. Стабилизирането й както и връзката й със старата снежна покривка е много затруднено поради много ниската температура. Очаква се да има навевки по най-стръмните участъци в района на Тодорка и Ечмище поради вятъра, който от северозападен се променил на североизточен.

Метеообстановка

В района на Тодорка температурата е около минус 18 градуса, облачно с влошена видимост, превалява сняг, духа умерен североизточен вятър.

Препоръки

Много вероятно е предизвикването на лавина от нов сняг в улеите на Тодорка и Ечмище. Възможно е при увеличаваща се дебелина на новата снежна покривка да падне във въпросните райони, а и по други подобни места и спонтанна лавина. Бъдете много внимателни.

Прогноза

Лавинна обстановка за 23-02-2019

легенда на обозначенията

Няма подадена информация

Последна информация за Стара Планина от 03.02.2019

(1) Ниска степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Като цяло снежната покривка е стабилна.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно само при много голямо допълнително натоварване на отделни, много стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Няма опасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Като цяло, сигурни условия в планината.

(2) Средна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е добре споена с изключение на някои стръмни сектори.

Вероятност от падане на лавина
Големи спонтанни лавини са почти невероятни. Предизвикване на лавина е възможно само при голямо допълнително натоварване и то по индикираните в ЛБ сектори.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Малка опасност от спонтанни лавини.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Предимно благоприятни условия. Внимателен избор на маршрута особено при индикираните в ЛБ стръмни участъци.

(3) Значителна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На много склонове снежната покривка е средно до слабо споена.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно, дори при малко допълнително натоварване, особено по определени стръмни склонове. В някои случаи са възможни средни и по-рядко – големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Застрашени са изолирани подветрени сектори. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Частично неблагоприятни условия. За определяне на опасността е необходим опит. Да се избягват по възможност стръмните склонове с индикираната в ЛБ експозиция и височина.

(4) Висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На повечето стръмни склонове снежната покривка е нестабилна.

Вероятност от падане на лавина
Много вероятно е предизвикване на лавина с малко допълнително натоварване по повечето стръмни склонове. Понякога може да се очакват множество средни и често големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Много лавиноопасни зони са застрашени. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Неблагоприятни условия. За оценка на опасността са необходими задълбочени познания. Останете на средно стръмни склонове извън пътя на лавините.

(5) Много висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е нестабилна. Слабо свързване на снежните слоеве.

Вероятност от падане на лавина
Множество големи често много големи спонтанни лавини дори на средно стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Комплексни мерки за безопасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Извънредно неблагоприятни условия. Избягвайте откритите терени.

Архив