Лавинна обстановка

Лавинна обстановка за 23.03.2017

Час

8,00-Алеко

Надморска височина

1800m

Степен на лавинна опасност

Ниска

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Препоръки

Прогноза

Лавинна обстановка за 09.03.2017

Час

8,30

Надморска височина

2400m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Метеообстановка

Препоръки

Прогноза

Лавинна обстановка за 16.03.2017

Час

10.30

Надморска височина

2450m

Степен на лавинна опасност

Средна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Нова снежна-0см. На склонове с изложение З-ЮЗ лоша кора под 2150м.н.в. Добро стабилизиране, за което помага температурата и липсата на вятър последните 2-3 дена. Старият леден слой лежи много дълбоко под 140/160см. от последната натрупаност на снежната покривка. На склонове с изложение СЗ-С-СИ във височина, снегът е пръхкав.

Метеообстановка

Вятър - 1/2 м/с, С-СЗ. Температура -6*С. Ниска до разкъсана облачност. Видимост - добра, над 2550м.н.в. - мъгла, разкъсана. Слаб снеговалеж.

Препоръки

Ако се планират излизания във високата част, да се следва зимната маркировка и да се избягва подсичане на склонове с наклони над 40*, особено с изложение СЗ-С-СИ. Малки групи, и екипирани с нужната лавинна екипировка. Има измамна сигурност за степента на лавинна опасност, бъдете внимателни и наблюдавайте за алармиращи признаци.

Прогноза

Предвид смъкването на облачноста, и епизодичните превалявания степента на лавинна опасност има тенденция към повишаване. Следете прогнозата, и планирайте добре действията си. Оценката е направена от Н. Димов - КОКО.

Лавинна обстановка за 09.03.2017

Час

09,00 - района ан х.Плевен

Надморска височина

1600m

Степен на лавинна опасност

Значителна

Посока на лавинна опасност

Състояние н снежната покривка

Наблюдават се паднали спонтанни лавини от мокър сняг, включително в гористия пояс.Оценката е направена от М.Хитров.

Метеообстановка

Препоръки

Прогноза

(1) Ниска степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Като цяло снежната покривка е стабилна.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно само при много голямо допълнително натоварване на отделни, много стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Няма опасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Като цяло, сигурни условия в планината.

(2) Средна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е добре споена с изключение на някои стръмни сектори.

Вероятност от падане на лавина
Големи спонтанни лавини са почти невероятни. Предизвикване на лавина е възможно само при голямо допълнително натоварване и то по индикираните в ЛБ сектори.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Малка опасност от спонтанни лавини.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Предимно благоприятни условия. Внимателен избор на маршрута особено при индикираните в ЛБ стръмни участъци.

(3) Значителна степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На много склонове снежната покривка е средно до слабо споена.

Вероятност от падане на лавина
Предизвикване на лавина е възможно, дори при малко допълнително натоварване, особено по определени стръмни склонове. В някои случаи са възможни средни и по-рядко – големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Застрашени са изолирани подветрени сектори. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Частично неблагоприятни условия. За определяне на опасността е необходим опит. Да се избягват по възможност стръмните склонове с индикираната в ЛБ експозиция и височина.

(4) Висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
На повечето стръмни склонове снежната покривка е нестабилна.

Вероятност от падане на лавина
Много вероятно е предизвикване на лавина с малко допълнително натоварване по повечето стръмни склонове. Понякога може да се очакват множество средни и често големи спонтанни лавини.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Много лавиноопасни зони са застрашени. На тези места трябва да се вземат предпазни мерки.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Неблагоприятни условия. За оценка на опасността са необходими задълбочени познания. Останете на средно стръмни склонове извън пътя на лавините.

(5) Много висока степен на лавинна опасност

Стабилност на снежната покривка
Снежната покривка като цяло е нестабилна. Слабо свързване на снежните слоеве.

Вероятност от падане на лавина
Множество големи често много големи спонтанни лавини дори на средно стръмни склонове.

Последствия за пътища и селища. Препоръки.
Комплексни мерки за безопасност.

Последствия за хората извън осигурените зони. Препоръки.
Извънредно неблагоприятни условия. Избягвайте откритите терени.